เงื่อนไขการใช้

เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดยชินเมวาอินดัสทรี จำกัดและบริษัทในกลุ่ม (ต่อไปเรียกรวมว่า "ชินเมวา") เมื่อผู้ใช้เว็บไซต์นี้ (ต่อไปใช้คำว่า "ผู้ใช้") เข้าถึงหรือ
เรียกดูเว็บไซต์นี้ จะถือว่าผู้ใช้นั้นได้ยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้อย่างถี่ถ้วนก่อนเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์นี้

1. บราวเซอร์ที่แนะนำให้ใช้

1. JavaScript

บางหน้าบนเว็บไซต์นี้ใช้ JavaScript. ถ้า JavaScript สำหรับเบราว์เซอร์ของท่านถูกปิดการใช้งาน อาจทำให้เว็บไซต์ทำงานได้ไม่ครบถ้วนหรืออาจแสดงผลได้ไม่ถูกต้อง กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript สำหรับเบราว์เซอร์ของท่าน

2. ซอฟต์แวร์ Plug-in

เรานำเสนอเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยใช้ PDF เพื่อความสะดวกในการใช้เนื้อหานั้น ๆ ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ Plug-in ดังนี้

เพื่อดูไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe® Reader® ที่ Adobe Systems Incorporated จัดสรรให้ฟรี
กรุณาดาวน์โหลด Adobe® Reader® เวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ Adobe Systems Incorporated

3. ความละเอียดของจอแสดงผล

จอแสดงผลได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับความกว้าง 1920px

2. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

 1. 1.ชินเมวาดำเนินการพยายามอย่างเหมาะสมทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ชินเมวาไม่รับผิดชอบหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องและ/หรือความปลอดภัย ชินเมวาจะไม่รับผิดชอบการสูญเสีย, ความเสียหาย, ปัญหาใด ๆ หรือความเป็นไปได้อื่นใด ที่เกิดขึ้นจาการที่ท่านใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 2. 2.ชินเมวาอาจระงับหรือหยุดบริการที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้เมื่อไรก็ได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ชินเมวาจะไม่รับผิดชอบการสูญเสีย, ความเสียหาย, ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือการหยุดบริการ ขอเรียนให้ทราบว่าท่านสามารถเช็กข้อมูลล่าสุดได้เสมอ
 3. 3.เว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงเข้ามาหรือออกไปจากเว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่บริหารและดูแลรักษาโดยบุคคลที่สามนั้น ๆ และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมและ/หรือการดูแลของชินเมวา ชินเมวาจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม

3. เงื่อนไขการเชื่อมโยงเว็บไซต์

 1. 1.ถ้าท่านต้องการเชื่อมโยงเว็บกับเว็บไซต์กรุณาติดต่อเรา
  เราจะตอบกลับในกรณีที่อนุมัติตามคำร้องของท่านเท่านั้น กรุณาอย่าเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. 2.ถ้าท่านต้องการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา โดยเฉพาะกับบริษัทเรา กรุณาเชื่อมโยงไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ กรุณาระบุว่าเป็นลิงก์ไปยังชินเมวาอินดัสทรี จำกัด
 3. 3.ถ้าท่านต้องการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา กรุณาเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ กรุณาระบุชื่อเว็บไซต์ "ชินเมวาอินดัสทรี จำกัด"ไว้ด้วย และระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ

เราไม่รับลิงก์จากเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในรายการข้างล่างนี้:

 • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พนักงานของชินเมวา หรือจงใจบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในบริษัทรวมอยู่ด้วย
 • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของสาธารณชนรวมอยู่ด้วย
 • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดหรืออาจผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วย
 • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของชินเมวาถูกใส่ไว้ในกรอบหรือแสดงด้วยวิธีอื่นใด ที่ทำให้ผู้ใช้ไม่รู้ชัดว่าชินเมวาเป็นเจ้าของเนื้อหา

4. ลิขสิทธิ์

ทุกสิ่งบนเว็บไซต์นี้อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามใช้ คัดลอก หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดโดยไม่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าจากชินเมวา ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

5. เครื่องหมายการค้า

สิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โลโก้ และชื่อทางการค้าบนเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของชินเมวาและผู้ถือหุ้นรายอื่น ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า ฯลฯ โดยไม่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าจากชินเมวาตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย กรุณาติดต่อขอคำยินยอมจากชินเมวาก่อนใช้

6. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ชินเมวาพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และลูกค้าที่ติดต่อกับเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัท และคุ้มครองข้อมูลเหล่านั้นจากความเสี่ยง เช่น การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เราจะเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวของท่านที่กรอกในแบบฟอร์มแล้วส่งผ่านอย่างปลอดภัยผ่านทาง SSL (Secure Socket Layer)เซิร์ฟเวอร์

7. คุกกี้

เว็บไซต์นี้อาจใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่เว็บไซต์และให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ "คุกกี้" สามารถระบุสถานภาพคอมพิวเตอร์ของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ แต่ไม่สามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มีบุคคลที่สามผู้ใดสามารถเข้าถึง "คุกกี้" ของชินเมวาได้

ท่านอาจตั้งเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ หรือตั้งสัญญาณเตือนเมื่อคอมพิวเตอร์รับคุกกี้ใหม่ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนั้นอาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการบางอย่างของเว็บไซต์นี้

8. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น

ชินเมวาไม่มีภาระหน้าที่ในอันที่จะตอบหรือศึกษาความคิดและข้อเสนอที่ส่งมายังแอดเดรสส์หรือแบบสอบถามบนเว็บไซต์นี้ ชินเมวาไม่มีภาระหน้าที่ในอันที่จะจัดการกับความคิดและแนวคิดนั้นเป็นข้อมูลลับหรือประเมิน หรือนำมาใช้ ชินเมวาไม่รับผิดชอบแม้ในกรณีที่ชินเมวาเกิดนำความคิดใดที่เหมือนกันหรือคล้ายกันทั้งหมดหรือบางส่วนของความคิดนั้นไปใช้ และจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ