ข้อมูลบริษัท

ชินเมวาในประเทศไทย

กลุ่มชินเมวาจัดสรรผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้ไปยังประเทศไทยด้วย

Aircraft Passenger Boarding Bridge at Suvarnabhumi Airport

สะพานเทียบเครื่องบินสำหรับผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Waste Transfer Station at Nongkhaem

สถานีขนถ่ายมูลฝอยที่หนองแขม

Automatic Wire Terminating Machine ( TRD 301 )

เครื่องทำขั้วสายไฟอัตโนมัติ ( TRD 301 )

Batch Coater of Evaporation and  Plasma Polymerization ( VCD 1800AD P )

แบทช์โค้ตเตอร์การระเหยและกระบวนการพลาสมาพอลิเมอร์ไรเซชัน ( VCD 1800AD P )

Water Treatment Equipment (CNMJ)

อุปกรณ์บำบัดน้ำ (CNMJ)