ข้อมูลบริษัท

ชินเมวาในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มชินเมวาจัดจำหน่ายในประเทศไทย

สะพานเทียบเครื่องบินสำหรับผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สถานีขนถ่ายมูลฝอยที่หนองแขม
เครื่องทำขั้วสายไฟอัตโนมัติ ( TRD510 )
แบทช์โค้ตเตอร์การระเหยและกระบวนการพลาสมาพอลิเมอร์ไรเซชัน ( VCD 1800AD P )
อุปกรณ์บำบัดน้ำ (CNMJ-MT)