ข้อมูลบริษัท

สารจากบริษัท

เรามุ่งมั่นที่จะจัดสรรกระบอกสูบไฮดรอลิกคุณภาพสูงยิ่งขึ้นจากประเทศไทยไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเป็นผู้ผลิตของชินเมวารายแรกในต่างแดนเมื่อปี 1988

การปฏิบัติงานเริ่มขึ้นในประเทศไทยภายใต้จุดมุ่งหมายที่จะผลิตกระบอกสูบไฮดรอลิกสำหรับรถบรรทุกเฉพาะกิจ

คณะทำงานทุกคนของเราร่วมพลังกันและทำงานอย่างหนักในการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อสืบทอดปรัชญาของบริษัทแม่ที่ว่า
"ชินเมวาเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี" และมุ่งหน้าสู่โลกกว้าง

พนักงานทุกคนมีคติประจำใจเดียวกันคือนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ลูกค้าของเราทุกท่านที่เชื่อมโยงมายังโฮมเพจนี้จะพึงพอใจกับการนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้กับรถบรรทุกเฉพาะกิจของตน

ยิ่งกว่านั้น เราจะยินดีอย่างยิ่งถ้าสามารถมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

กรรมการผู้จัดการ
ฮิโรมิจิ อาเบะ