ข้อมูลบริษัท

ที่ตั้ง

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด

199, 199/1 หมู่ 12,ซอยเพชรเกษม 120, ถนนเพชรเกษม, อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร, 74130 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66-2420-0089, +66-2420-4712, +66-2420-9861, +66-2420-9862
โทรสาร : +66-2420-9863

MAP