ผลิตภัณฑ์

รถบรรทุกวัตถุประสงค์พิเศษ

ชุดกระบอกไฮโดรลิค

กระบอกไฮดรอลิคสำหรับยกฝาท้ายรถ

มัลติเกท

Lift cylinder

ประตูปิดเปิดอัตโนมัติ

Lift cylinder

กระบอกไฮดรอลิกแบบรับแรงดัน 2 ทิศทาง

ระบบตู้คอนเทนเนอร์แบบถอดได้

Lift cylinder / Slide cylinder

เครื่องอัดขยะ (รถบรรทุกอัดขยะ)

Ejection cylinder (multi-stage cylinder)