การผลิต

ผู้นำการผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิค

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัดเป็นผู้ผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิค (หรือที่เรียกว่ากระบอกดัมพ์ เป็นกลไกไฮดรอลิคสำหรับยกตัวถังรถดัมพ์)
บริษัทจัดหาชุดกระบอกไฮดรอลิคคุณภาพสูงและหลากหลายแบบไปยังลูกค้าทั่วโลกในปัจจุบันชุดกระบอกไฮดรอลิคมี 2 แบบ คือ แบบ"TENTSUKI" ติดตั้งใต้ตัวถังที่ เป็นต้นแบบ และแบบเทเลสโคปิค

เทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด เป็นบริษัทในเครือของชินเมวาอินดัสทรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ชินเมวาอินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิตรถบรรทุกเฉพาะกิจชั้นนำแห่งหนึ่งในตลาดโลก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถดัมพ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแบรนด์ TENTSUKIรถบรรทุกอัดขยะ รถบรรทุกแบบถอดตู้คอนเทนเนอร์ได้ กระบอกไฮดรอลิกแบบยกฝาท้ายรถ เป็นต้น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ไทยชินเมวา จำกัด ได้จัดส่งชุดกระบอกไฮดรอลิค "TENTSUKI" กระบอกไฮดรอลิคแบบอื่น และส่วนประกอบของตัวถังรถบรรทุก ไปยัง ชินเมวาอินดัสทรี จำกัด อย่างต่อเนื่อง

ชินเมวาอินดัสทรี จำกัด ยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมระดับโลก ผลิตเครื่องสูบน้ำชนิดใต้น้ำ เครื่องทำขั้วสายไฟอัตโนมัติระบบจอดรถ สะพานเทียบเครื่องบินสำหรับผู้โดยสาร เครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก ชุดอุปกรณ์อากาศยาน สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ทั้งหมดนี้ดำเนินงานโดยมุ่งเป้าเพื่ออุทิศประโยชน์ให้แก่สังคมและการดำเนินชีวิต