ข่าวประชาสัมพันธ์

News Release

2016

"งานปาร์ตี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่"

จัด “งานปาร์ตี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่”

2015

เดือนเมษายน 2015

จัด “การสัมมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชินเมวา” เรื่องการติดตั้ง ชุดไฮดรอลิกส์สำหรับรถบรรทุกดั๊มพ์

เดือนกุมภาพันธ์ 2015

เปิดตัวกระบอกไฮดรอลิกส์ใหม่ซึ่งเป็น “กระบอกไฮดรอลิกส์รับแรงสองทางชุดมาตรฐาน”

2008

เดือนกุมภาพันธ์ 2008

เปิดกระบอกไฮดรอลิกส์ "KRM-163/164"
KRM-163 เป็นกระบอกไฮดรอลิกส์ สำหรับตัวถังยาวรับน้ำหนักระดับ 8 ตัน
KRM-164 เป็นกระบอกไฮดรอลิกส์ สำหรับตัวถังมาตรฐานรับน้ำหนักระดับ 6-8 ตัน

เดือนกุมภาพันธ์ 2008

จัดการสัมมนา ASEAN ครั้งที่ 3 เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกส์ และแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราในไทยชินเมวา มีสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 30 คน

2007

เดือนมิถุนายน 2007

เริ่มกระบอกไฮดรอลิกส์ สำหรับยกและสไลด์สำหรับ “ระบบตู้คอนเทนเนอร์แบบถอดได้" ให้แก่บริษัทชินเมวาอินดัสตรีส์

เดือนพฤษภาคม 2007

บริษัทเราผลิตกระบอกไฮดรอลิกดั๊มพ์ได้รวมทั้งสิ้น 250,000 ชิ้นตั้งแต่ปี 1988
ปัจจุบันเราผลิตกระบอกไฮดรอลิกส์หลายชนิด

2006

เดือนพฤศจิกายน 2006

เริ่มผลิตกระบอกไฮดรอลิกส์สำหรับยกฝาท้าย ให้แก่บริษัทชินเมวาอินดัสตรีส์

เดือนเมษายน 2006

เปิดตัวกระบอกไฮดรอลิกส์แบบใหม่ "KRM-204" รับน้ำหนัก 20 ตันสำหรับรถบรรทุกตัวถังยาวประมาณ 8 เมตร

เดือนเมษายน 2006

จัดการสัมมนา ASEAN ครั้งที่ 2 เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกส์ และแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราในกรุงเทพฯ มีสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 40 คน

2005

เดือนธันวาคม 2005

จัดส่งกระบอกสูบสองทางสำหรับรถเก็บขยะให้แก่อิรัก

เดือนกันยายน 2005

จัดส่งตัวอย่างกระบอกไฮดรอลิกส์แจ็คไซลินเดอร์สำหรับพาหนะขนส่งอาหาร

เดือนกรกฎาคม 2005

เปิดตัวกระบอกดัมพ์แบบใหม่ "KRM-224" รับน้ำหนัก 45 ตัน

เดือนมีนาคม 2005

จัดส่งกระบอกไฮดรอลิกส์แจ็คไซลินเดอร์สำหรับเครนทำงานบนพื้นที่ขรุขระ

2004

เดือนพฤศจิกายน 2004

จัดส่งตัวอย่างกระบอกไฮดรอลิกส์สองทางสำหรับรถเก็บขยะให้แก่เวียดนาม

เดือนกันยายน 2004

เปิดตัว " KPA-1307F " ซึ่งเป็นแบบดัดแปลงของปั๊มเกียร์ " KPA-1302 "

เดือนกันยายน 2004

จัดส่งกระบอกไฮดรอลิกส์สองทางสำหรับรถเก็บขยะให้แก่มาเลเซีย