"งานปาร์ตี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่" - ธันวาคม พ.ศ.2559

ไทยชินเมวาจัด "งานปาร์ตี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่" เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559


แนะนำกระบอกดัมพ์ "Tentsuki" ที่พัฒนาขึ้นใหม่ 4 แบบ (KRM-225, KRM-207, KRM-167 and KRM-71) และชุดกระบอกไฮดรอลิกดั๊มพ์แบบเทเลสโคปิค พร้อมทั้งประกาศการจัดแคมเปญส่งเสริมการจำหน่าย
และแสดงชุดผลิตภัณฑ์ในบริเวณจัดงานด้วย

หลังอาหารกลางวัน ผู้ร่วมงานได้รับเชิญให้เยี่ยมชมโรงงานไทยชินเมวาที่ปรับปรุงใหม่เสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นปีเดียวกัน