การผลิต

ISO 9001

การควบคุมคุณภาพ

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัดดำเนินการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ภายใต้คำขวัญ "การจัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"
เราได้รับการรับรอง ISO 9002 เมื่อปี 1997, ISO 9001 (ฉบับปี 2000) ในปี2003 และ ISO 9001 (ฉบับปี 2008) ในปี 2010
ทางบริษัทรับประกันว่าเราผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของระบบควบคุมคุณภาพที่มีความมั่นคง

Quality Control

เราตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแต่ละชิ้นอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพสูง ก่อนจัดส่งให้ลูกค้า
กระบอกสูบแต่ละชิ้นต้องผ่านการทดสอบแรงกดและการรั่วไหลก่อนส่งออกสู่ตลาด
นอกจากนั้นบริษัท ไทยชินเมวา จำกัด ยังดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงและตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการประชุม "Kaizen" ทุกสัปดาห์ และการรณรงค์ "5S"

Quality Control

ตลาดญี่ปุ่นและตลาดส่งออกใช้กระบอกสูบและชิ้นส่วนของเรามานานกว่า25 ปี ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพและความคงทนเป็นเยี่ยม
เรายังผลิตกระบอกสูบไฮดรอลิกแบบเทเลสโคปิคโดยควบคุมด้านการปนเปื้อนอย่างเคร่งครัด

Quality Control

การออกแบบ

ผลิตดายซึ่งเป็นแม่พิมพ์สำคัญสำหรับผลิตชิ้นส่วนด้วยการตีขึ้นรูปอย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบ CAD สามมิติ

Designing

ISO 9001 นโยบายด้านคุณภาพ

เรามุ่งนำเสนอคุณภาพและบริการตามความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า เราใช้และปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพตรงตามเงื่อนไขของ ISO 9001 (ฉบับปี 2008) ดังต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง:
เข้าใจและนิยามความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้แล้วนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ลูกค้า
จัดฝึกอบรมและช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานทุกคน ตามความจำเป็นต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการแก่ลูกค้า
ทำงานใกล้ชิดกับผู้ขายเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดซื้อทุกอย่างตรงกับความต้องการของเรา
ใช้ระบบของเราทำงานตาม ISO 9001 (ฉบับปี 2008)
เงื่อนไขการควบคุมคุณภาพ; อัตราส่วนเป้าหมายของความผิดพลาดอยู่ที่ต่ำกว่า 0.1%
เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า; ต้องตรงเวลา อย่างน้อย 1 วันก่อนการบรรทุก
กำหนดกิจกรรมการปรับปรุง เช่น QCC, KAIZEN, การประชุม KYT เป็นต้น
ผลการตรวจดูความพึงพอใจของลูกค้าไม่ต่ำกว่า 75%
สมาชิกองค์กรทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ตามคำขวัญ :
"ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง, ส่งมอบตรงเวลา, ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

(เปิดวินโดว์อื่น)