การผลิต

ผู้นำการผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิค

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัดเป็นผู้ผลิตชุดกระบอกไฮดรอลิค (หรือที่เรียกว่ากระบอกดัมพ์ เป็น
กลไกไฮดรอลิคสำหรับยกตัวถังรถดัมพ์)
บริษัทจัดหาชุดกระบอกไฮดรอลิคคุณภาพสูงและหลากหลายแบบไปยังลูกค้าทั่วโลก
ในปัจจุบันชุดกระบอกไฮดรอลิคมี 2 แบบ คือ แบบ"TENTSUKI" ติดตั้งใต้ตัวถังที่ เป็นต้นแบบ และแบบเทเลสโคปิค

เทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด เป็นบริษัทในเครือของชินเมวาอินดัสทรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ชินเมวาอินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิต
รถบรรทุกเฉพาะกิจชั้นนำแห่งหนึ่งในตลาดโลก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถดัมพ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแบรนด์ TENTSUKI
รถบรรทุกอัดขยะ รถบรรทุกแบบถอดตู้คอนเทนเนอร์ได้ กระบอกไฮดรอลิกแบบยกฝาท้ายรถ เป็นต้น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด ได้จัดส่งชุดกระบอกไฮดรอลิค "TENTSUKI" กระบอกไฮดรอลิคแบบอื่น และส่วนประกอบของตัวถัง
รถบรรทุก ไปยัง ชินเมวาอินดัสทรี จำกัด อย่างต่อเนื่อง

ชินเมวาอินดัสทรี จำกัด ยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมระดับโลก ผลิตเครื่องสูบน้ำชนิดใต้น้ำ เครื่องทำขั้วสายไฟอัตโนมัติ
ระบบจอดรถ สะพานเทียบเครื่องบินสำหรับผู้โดยสาร เครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก ชุดอุปกรณ์อากาศยาน สถานีขนถ่ายขยะ
มูลฝอย ทั้งหมดนี้ดำเนินงานโดยมุ่งเป้าเพื่ออุทิศประโยชน์ให้แก่สังคมและการดำเนินชีวิต