ผลิตภัณฑ์

อื่น ๆ

กระบอกสูบสำหรับยกฝาท้ายรถ

มัลติเกท

Lift cylinder

ประตูปิดเปิดอัตโนมัติ

Kakunou Gate

กระบอกสูบสองทาง

ระบบตู้คอนเทนเนอร์แบบถอดได้

Lift cylinder / Slide cylinder

เครื่องอัดแท่งขยะ (รถบรรทุกอัดแท่งขยะ)

Ejection cylinder (multi-stage cylinder)