การผลิต

ผู้นำการผลิตทิปปิ้งเกียร์

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัดเป็นผู้ผลิตทิปปิ้งเกียร์ (หรือที่เรียกว่าชุดไฮดรอลิกส์ดัมพ์, กลไกไฮดรอลิกสำหรับยกตัวถังรถดั๊มพ์)
บริษัทได้จัดส่งทิปปิ้งเกียร์คุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบไปยังลูกค้าทั่วโลก
ทิปปิ้งเกียร์ในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ "TENTSUKI" แบบใต้ตัวกระบะ ซึ่งเป็นต้นแบบ และแบบเทเลสโคปิค

เทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด คือบริษัทในเครือของบริษัทชินเมวาอินดัสตรี ในญี่ปุ่น
บริษัทชินเมวาอินดัสตรีส์ป็นผู้ผลิตรถบรรทุกเฉพาะกิจระดับผู้นำแห่งหนึ่งของโลก อย่างเช่น รถดั๊มพ์ โดยเฉพาะเครื่อง หมายการค้า "TENTSUKI" และ รถบรรทุกขยะ ตู้คอนเทนเนอร์แบบถอดได้ กระบอกไฮดรอลิกส์ยกฝาท้าย ฯลฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด ได้จัดส่งชุดทิปปิ้งเกียร์แบบ "TENTSUKI", กระบอกสูบไฮดรอลิกอื่น ๆ และส่วนประกอบตัวถังรถบรรทุก ไปยังบริษัทชินเมวาอินดัสตรีส์อย่างต่อเนื่อง

บริษัทชินเมวาอินดัสตรีส์ยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมระดับโลก ทำการผลิตเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ, อุปกรณ์สำหรับแปรรูปสายไฟอัตโนมัติ, ระบบจอดรถแบบใช้เครื่องจักร, สะพานเทียบเครื่องบินสำหรับผู้โดยสาร, อากาศยานแบบสะเทินน้ำสะเทินบก, ชุดอุปกรณ์อากาศยาน, สถานที่เก็บขยะมูลฝอยและการขนขยะ ซึ่งทั้งหมดนั้นดำเนินงานในจุดมุ่งหมายเพื่ออุทิศประโยชน์ให้แก่สังคมและรูปแบบการดำรงชีวิต